mamprawodozieleni. Obsługiwane przez usługę Blogger.
poniedziałek, 14 czerwca 2010

Pikieta 17 czerwca Plac Bankowy 3/5

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Mieszkańców Warszawy na wiec - pikietę organizowany 17 czerwca pod Ratuszem Pani Prezydent, Plac Bankowy 3/5 o godzinie 13.00.
Uważamy że demonstracja uliczna w obecności mediów to już ostatni sposób, by wywrzeć wpływ na Ratusz w kwestii Jeziorka Czerniakowskiego i innych planów zniszczenia najcenniejszych terenów przyrodniczo cennych.

Kto jest zaproszony ?
Wszyscy, którzy podpisują się pod hasłem "Mam prawo do Zieleni".
Ci, którym nie jest obojętne w jakim środowisku będziemy żyć i którzy zdają sobie sprawę, iż polityka Ratusza coraz bardziej oddala się od oczekiwań zwykłych obywateli Warszawy.
Zaproszeni są zarówno Mieszkańcy jak i organizacje społeczne.

- Dlaczego wiec uliczny ?
Ponieważ w wielu sprawach mimo wielu prób i dziesiątek wysłanych pism nie widzimy gotowości Ratusza do dialogu ze społeczeństwem.Wręcz przeciwnie - głos społeczny jest coraz bardziej marginalizowany i zbywany, zaś wiele informacji o trwających konfliktach społecznych nie jest ujawnianych w mediach.

- Co będziemy robić ?
Złożymy petycję na ręce Pani Prezydent, w której będziemy żądać zmiany polityki miasta w zakresie gospodarowania zielenią miejską i terenami przyrodniczo cennymi, prawdziwych konsultacji społecznych przed wydawaniem ważnych dla Mieszkańców decyzji oraz przestrzegania prawa ochrony przyrody i prawa unijnego.
Niepokoją nas także działania organów administracji publicznej oraz organów ścigania skierowane naszym zdaniem przeciwko osobom starającym się ochronić środowisko i wyrażającym to w sposób zgodny z prawem, w ramach przysługujących im swobód obywatelskich.

Zaplanowano także konferencję prasową.

0 komentarze: